Inscricións

Nome *

Apelidos *

Categoría *

Data de nacemento *

Sexo *

HomeMuller

Federado *

SiNon

Dirección

Código postal

Localidade

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Club

Acepto as condicións de participación e o regulamento establecido, renunciando a tódolos dereitos contra a organización ou colaboradores dos danos que poidan sufrir no evento. *