Como inscribirse?

  • PROCEDEMENTO PARA A INSCRICIÓN NA TEMPADA 2018 – 2019

NOVOS ATLETAS:

1)      Entrega do impreso de solicitude: Deberán cubrir este formulario de solicitude.

2)      Pago de cota: Poderase aboar na conta do Club en calquera oficina de ABANCA ou por transferencia. (Especificar en concepto o nome das/dos atletas). Quen non teña conta en ABANCA e lle cobren comisión, pode facer o pago nas nosas instalacións.

Titular Conta: Club Atletismo Porriño.

Nº de conta: 2080 5452 60 3040120258

IBAN: ES1720805452603040120258

3)      Sinatura: Entregarase a documentación asinada no Club de Atletismo xunto co xustificante de ingreso da cota.

ATLETAS FEDERADOS NA TEMPADA 17-18 OU ANTERIORES:

Terán que asinar a renovación da ficha, presentando o xustificante de pago da cota na conta arriba indicada.

PISCINA

1)      Pago de cota: Unicamente poderase aboar na conta do Club en calquera oficina de ABANCA ou por transferencia. (Especificar en concepto PISCINA e o nome das/dos atletas).

2)      Achegarase o xustificante de pago.

Titular Conta: Club Atletismo Porriño.

Nº de conta: 2080 5452 60 3040120258

IBAN: ES1720805452603040120258

Cada atleta asinará na planilla do Club situada na recepción da piscina cada día de asistencia.

Non se poderá acceder á piscina os días que non se adestre. Non terá validez mentres non se faga o pago da cota.

OUTROS PAGOS

Os pagos dos conceptos non comentados anteriormente (pago material deportivo, cotas mensuáis…) faranse na nosa conta.

Titular Conta: Club Atletismo Porriño.

Nº de conta: 2080 5452 60 3040120258

IBAN: ES1720805452603040120258

 

Podedes consultar as cotas e servizos que ofrecemos aquí.

 

  • ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

Os días para a entrega da documentación son os luns, mércores e venres nas instalacións do Club de 20:00 a 21:00 h.. O prazo remata o día 19 de outubro de 2018 para poder formalizar as licenzas en prazo na federación.

A partires do 01 de outubro (incluido), recollerase a documentación soamente os mércores e venres.