Como inscribirse?

NOVOS ATLETAS:

Podedes consultar as cotas e servizos que ofrecemos aquí.

Atletismo

1. Cumprimentar a seguinte documentación:

2. Pago de cota: poderase aboar na conta do Club en calquera oficina de ABANCA ou por transferencia. (Especificar no concepto ATLETISMO e o nome das/dos atletas)

3. Sinatura: entregar a documentación asinada a través do correo electrónico atletismo@atletismopor.com, xunto co xustificante de ingreso da cota.

4. Fotografías: achegar, xunto coa documentación asinada, 1 fotografía tamaño carné.

Triatlón

1. Cumprimentar a seguinte documentación:

2. Pago de cota: poderase aboar na conta do Club en calquera oficina de ABANCA ou por transferencia. (Especificar no concepto TRIATLÓN e o nome das/dos atletas).

3. Sinatura: entregar a documentación asinada a través do correo electrónico atletismopor@gmail.com, xunto co xustificante de ingreso da cota.

4. Fotografías: achegar, xunto coa documentación asinada, 1 fotografía tamaño carné, e unha copia do DNI polas duas caras na mesma folla.         No caso de menores achegar ademais copia do DNI da nai/pai ou tutor/a.

Piscina (Aprazado ata novo aviso)

1. Pago de cota: poderase aboar na conta do Club en calquera oficina de ABANCA ou por transferencia. (Especificar no concepto PISCINA e o nome das/dos atletas).

2. Achegarase o xustificante de pago.

Pagos

Titular Conta: Club Atletismo Porriño.

Nº de conta: 2080 5452 60 3040120258

IBAN: ES1720805452603040120258

Os pagos dos conceptos non comentados anteriormente (pago material deportivo, cotas mensuais…) faranse na mesma conta.

ATLETAS FEDERADOS NAS TEMPADAS ANTERIORES 

Terán que asinar a renovación da ficha, presentando o xustificante de pago da cota na conta arriba indicada.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

A entrega de documentación realizarase a través do correo electrónico atletismo@ atletismopor.com.

Se tendes algunha dúbida estamos no club os luns, mércores e venres de 20:00 a 21:00 h.