Inscricións

  Nome *

  Apelidos *

  Categoría *

  Data de nacemento *

  Sexo *

  HomeMuller

  Federado *

  SiNon

  Dirección

  Código postal

  Localidade

  Provincia

  Teléfono

  Correo electrónico

  Club

  Acepto as condicións de participación e o regulamento establecido, renunciando a tódolos dereitos contra a organización ou colaboradores dos danos que poidan sufrir no evento. *